Roslevphoto.com

CHIMPANSEN

MENNESKETS NÆRE SLÆGTNINGChimpansen er sammen med bonopoen fra Congo menneskets nærmeste slægtning. Chimpanserne deler næsten alle menneskets gener. Menneskets og menneskeabernes genmasse er på omkring 20.000 gener, og ny forskning viser, at  bonopoens gener er 99%, chimpansens er 98%, gorillaen er 98% og orangutangens gener er 97% de samme som menneskets gener.


Chimpanser findes i tropiske skove og på våde græsstepper i Vest- og Centralafrika. Voksne chimpanser kan blive op til 130 cm (hunner) og 160 cm (hanner), og kan veje mellem 40-70 kg. Trods deres ringe højde og drøjde i forhold til mennesker er de mange gange stærkere end os. Chimpansens krop er hovedsagelig dækket af sortbrune hår, kun ansigt, fingre, håndflader, tæer og fodsåler er hårløse. Ligesom mennesket har chimpansen modsatstillede tommelfingre. Men chimpansens storetå er ligeledes modsatstillet, så dyret kan også gribe med tæerne. Graviditeten varer 8 måneder. Ungerne bliver vænnet fra, når de er ca. 3 år, men de bevarer ofte en tæt kontakt til moderen mange år herefter. Chimpansen bliver kønsmoden, når den er omkring 8-10 år. Den højeste levealder, man kender til, er 66 år.


Chimpanser lever i familiegrupper med både hunner, hanner og unger. Grupperne kan blive store med op til 150 medlemmer, men oftest holder de sammen i noget mindre grupper. Chimpanserne bevæger sig både på jorden og i træer. De går for det meste på fire ben, men kan over korte distancer bevæge sig på to ben.


Føden består hovedsagelig af grønfoder – frugter, blade, nødder og frø, men bliver suppleret af proteinkilder, f.eks.insekter og nedlagt bytte fra organiseret jagt. Chimpanser kan her jage og dræbe f.eks. leopardunger, andre aber og tilmed chimpanser fra andre familiegrupper. Jagten har oftest til formål at beskytte gruppen og dens yngleterritorium, men der er også eksempler på jagt udelukkende for at stille sulten. I jagten på insekter demonstrerer chimpanserne en formidabel evne til at fremstille redskaber – en evne, der definitionsmæssigt længe var forbeholdt mennesket som et af de grundtræk, der adskilte dem fra dyrene. Chimpansen kan tilvirke små grene, så de virker som "fiskestænger" – perfekte til at stikke i hullerne i et termitbo og fiske termitter frem med. Herudover er der f.eks. også eksempler på chimpanser, der har bestemte nøddeknækkersten; de dygtigste chimpanser lærer de andre, hvordan man hermed knækker skallen på genstridige nødder.

EKSTRA FAKTA OM CHIMPANSEN


Sammen med Bonopoen menneskets tætteste slægtning

Chimpansen er et flokdyr. De lever ofte i store flokke der kan veksle meget i størrelser. Det kan være små flokke på 5-15 chimpanser, men også flokke der består af mere end 150 chimpanser.

Chimpansen er meget stærk og kan overvinde andre aber og nogle gange også unge leoparder. De ses også angribe andre familiegrupper og slå dem ihjel. Så selv om den ses nok så sød ud, kan den være livsfarlig.

Chimpanser er meget intelligente har har med tiden lært at anvende redskaber til at skaffe sig føde. De bruger lange kviste til at fange termitter og sten til at knække nødder.

Lidt mere om chimpansen


 

Chimpanser minder uhyggeligt meget om mennesket. Både på den måde de er som person, men også på deres udseende. Chimpanserne kommunikerer ligesom mennesket indbyrdes med både forskellige lyde og kropssprog. Derudover har fysisk kontakt og det at føle sig tryg fra fødslen rigtig stor betydning, ligesom mennesket. Chimpanseunger kan nogen gange komme ud for at miste deres mødre, hvilket chimpanseungerne er stærkt præget af. Da de ligefrem kan gå hen og dø af stress, fordi de ikke mærker tryghed og kærlighed i deres liv.


Når chimpanser yngler, parrer de sig med mange forskellige partnere, og der opstår tit lidt konkurrence mellem hannerne om, hvem der har scoret flest hunner. Hunnerne får kun én unge ad gangen, og ligesom mennesker er de gravide i cirka ni måneder.


Chimpanser er utrolig gode til at tillære sig nye evner. Ligesom os mennesker har chimpanser gennem generationer skabt nogle arbejdsmetoder, der går i arv. For eksempel er de vestafrikanske chimpanser mange steder rigtig gode til at bruge stenredskaber til at knække hårde nødder. De kan selv lave redskaberne fra dele af naturen. Ved hjælp af udgravninger har forskere fundet skarpe flager af ituslåede sten, som chimpanserne har brugt til at slå hul på kokosnødder. Forskere har også haft held med at lære chimpanser at tegne.


Chimpanser kan findes på våde græsstepper og i tropiske skove i Vest- og Centralafrika. Herudover er chimpanser typisk flokdyr og lever i store flokke på omkring 35 til 60 aber spredt over et stort område. Grupperne er opdelt efter mindre han- og hungrupper, som alle færdes i samme område. Han chimpanserne er meget territorial og har en stærk social struktur, de er meget tilknyttet til deres grupper. Han chimpansen og hans brødre dominerer typisk en gruppe. Modsat hannerne er hunnerne ikke så nært tilknyttet til deres gruppe, og lever mest der hvor de mener er trygt at leve for deres unger. Dermed undgås indavl i chimpanse familierne, da hunnen mange gange søger væk fra sin gruppe.


Selvom chimpansen er relativt lavere og mindre end mennesket, er aben faktisk fire gange så stærke i forhold til mennesket. Det betyder at ikke engang en bodybuilder kan konkurrere med en chimpanse. Derudover betyder det også at man som menneske aldrig skal gå til angreb eller provokerer en chimpanse, da de hurtigt kan overmande et menneske. Det er ikke kun mennesker at chimpansen er stærkere end, det er faktisk også vilddyr. Chimpanser kan dræbe unge leoparder og andre aber i sin jagt på føde.


Chimpansen er klassificeret som en truet dyreart.

 

Levetid:                        

40 - 55 år

Drægtighed:

8 - 9 måneder

Unger:

1 unge ad gangen

Vægt:

40 - 70 kg

Størrelse:

130 - 160 cm høje

Habitat:

Afrikas tropiske regnskove

Kønsmodne:

8 - 10 år

ROSLEVPHOTO.COM - E-mail: info@roslevphoto.com - Telefon: 28 71 36 48 - web: www.roslevphoto.com