Roslevphoto.com

GNUEN (Oksegnuen)

SAVANNENS STORE VANDRERGnuen kaldes også Oksegnuen/Den stribede gnu/Den blå gnu, men det er den samme. Der findes to arter af gnuer i verden, og begge lever i Afrika:

 

  • Oksegnuen, blå gnu – Underart / den hvidskæggede gnu i Kenya
  • Den sorte gnu, den hvidhalede gnu

 

Gnuen er en antilope, men har mange ligheder med en okse og dens farver varierer fra blålig og sortgrå til brungrå og afhænger af omgivelserne.

Både hunner og hanner har horn, men hannernes er lidt større. Man kan kende forskel på kønnene ved at se nærmere på ørerne. Sidder de under hornene, er det en hun og hvis de sidder de i hornenes buer, er det en han.


Hannen bliver kønsmoden i en alder af cirka to år, mens hunnen bliver det allerede 16 måneder gammel, hvis den er tilstrækkelig velnæret. De fleste hunner yngler dog først et år senere. Parringstiden, der varer cirka tre uger, falder sammen med regntiden. Det betyder, at dyrene er i god forfatning, fordi de har kunnet æde den meget næringsrige nye græsvækst, og ofte bliver helt op til 95% af hunnerne drægtige. Parringstiden begynder normalt på en nat med fuldmåne, hvilket antyder at månen har indflydelse på yngletiden. På dette tidspunkt er produktionen af testosteron på sit højeste hos hannerne, hvilket betyder flere stemmeytringer og anden territorial adfærd. Adfærden hos disse seksuelt opstemte hanner får muligvis også hunnerne til at komme i brunst.

EKSTRA FAKTA OM GNUEN


Vandrer 30.000 km igennem livet

Når den store vandring foregår, er der op til 2 millioner dyr samlet, der søger efterdet friske græs i de områder, hvor det har regnet. Gnuerne kan lugte regn over meget store afstande. Den store vandring er endnu et af naturens helt store vidundere.

Mange gnuer mister livet, når de forsøger at springe fra store højder eller når de skal bestige stejle skrænter. Ofte fører en meget stærk strøm dem væk fra et let tilgængeligt område til et nærmest umuligt opstigningsområde.

Gnuen følger sine instinkter, også selv om den skal passerer meget tæt på de ventende sultne nilkrokodiller i floderne. I deres forsøg på at nå det friske græs på den anden side af floden, er der ikke noget, der kan stoppe dem.

Generelt om gnuen


 


En enkelt kalv fødes normalt efter en drægtighedsperiode på cirka otte og en halv måned. Den fødes i midten af flokken og typisk midt på dagen. Dette tillader kalven at kunne nå at blive godt til bens, inden natten falder på og rovdyrene bliver mere aktive. Kalve vejer ved fødslen omkring 19 kg og kan normalt stå på deres ben inden for få minutter. For at undgå rovdyr, holder kalven sig tæt til moren i en lang periode. Kalven kan die moren næsten helt til næste kalv fødes året efter. Nogle kalve forlader moren efter otte måneder, hvorefter de tilslutter sig en flok, der består af andre unge dyr. I store flokke af hunner overlever 80% af ungerne den første måned, mens overlevelsesraten i mindre flokke kun er 50%


Nogle gnuer er såkaldte ”Residents” hvilket vil sige, at de har faste territorier, hvor de bliver året rundt og andre gnuer, langt de fleste, vandrer fra sted til sted for at fine de friske nye græsskud. Disse store vandringer er meget vigtige for økosystemet, fordi gnuernes gødning gør jorden meget frugtbar og samtidigt tramper de krattet ned, så de nye friske skud kan komme op. Ved disse store vandringer følger der altid en masse zebraer med, som hjælper gnuerne ved at spise det høje græs, så det ny korte er nemmere at komme til. Hvordan og hvornår gnuerne vandrer, afhænger fuldstændig af regnen. De kan lugte regn på mage kilometers afstand. Den enkelte gnu vandrer over 30.000 km i sin levetid, hvis den lever livet ud. Den kan løbe 80 km i timen.


Der bliver født ca. 450.000 unger hvert år i januar-februar måned og under den store vandring, hvor de bl.a. skal krydse den store Maraflod, mister mere end 150.000 livet. De fleste mister livet på grund af nedtrampning og brækkede lemmer, når de forsøger at komme op af de stejle flodbredder efter en krydsning. En mindre del bliver føde for krokodillerne. 


Levetid:                        

15 - 20 år

Drægtighed:

8,5 måned

Unger:

1 unge (kalv) 

Vægt:

140 - 240 kg

Størrelse:

op til 2,4 meter lang

Habitat

Afrika syd for Sahara

Kønsmodne

Hun: 16 måneder han: 2 år

ROSLEVPHOTO.COM - E-mail: info@roslevphoto.com - Telefon: 28 71 36 48 - web: www.roslevphoto.com