Roslevphoto.com
Roslevphoto.com

LØVEN

DEN MEST SOCIALE AF ALLE KATTE


Løven lever i dag to steder i verden – i Asien og Afrika, men der er kun meget få tilbage i Asien.


Løven – Savannens konge- er et majestætisk dyr, som er så imponerende, at det kan få de fleste mennesker til at tabe mælet. Løven er det største rovdyr i Afrika, hvoraf tilnavnet som konge også stammer fra. Løven er en del af The Big Five og er således et must på de fleste safarirejser i Afrika. Hvilket er helt forståeligt, da løven jo næsten er indbegrebet af Afrika.


Løven er et stort dyr af kattefamilien, der opnår en vægt på op til 250 kg og en højde på 80 -100 cm. Løvens skind er gyldenbrunt. Hanløven har for de fleste underarters vedkommende en manke. Manken kan have forskellig farve og de opdeles normalt på følgende måde: Black Maned Lions (løver med sort manke), Cinnamon Lions (løver med kanelfarvet manke), Alm. løve (manken har samme gyldenbrune farve som resten af kroppen) og til sidst Maneless Lions (løver uden manke). Løvemanker udvikles meget forskelligt alt efter hvorfra i Afrika de kommer. Er det f. eks fra områder med meget buskads udvikler løverne kun ringe manke (eller den slides af). Fra andre områder som Bangweulu i Zambia, hvor der ikke er meget vegetation til at slide manken udvikler de en særdeles stor manke. Evnen til at udvikle en flot manke er selvfølgelig også genetisk betinget.


De forskellige løveunderarter har et fælles udbredelsesområde, der strækker sig fra Senegal i vest til Ethiopien og Somalia i øst samt i et bredt bælte langs Afrikas østkyst til det nordlige Sydafrika, Zimbabwe, Botswana, Namibia Zambia, Angola og Congo (Zaire).


En helt enestående kvalitet ved løven i forhold til de andre katte er, at løven er et socialt dyr. De lever oftest i flokke på omkring 5-6 løvinder med deres unger af begge køn, samt 1-2 hanløver, som parrer sig med løvinderne. Nogle af de største flokke af løver, som er observeret, er på helt op til 30 løver. Løverne forsvarer flokken, og de løver, de er forbundede med. De løver der lever i flokke er oftest fastboende og holder således til i samme område. Hertil er der også en anden del af løverne, som lever i en form for nomade stil. Disse løver vandrer enten alene eller i par rundt på savannen og jager således heller ikke i grupper. Nomaderne er oftest hanløver, som, når de er blevet fuldvoksne, er blevet smidt ud af deres flok. Hvis en hanløve er nomade, vil han have relativ let ved at finde en ny flok, hvorimod det er sværere for løvinder at gå fra at være nomade til at blive optaget i en anden flok. Dog skal det siges, at alle løver kan gå fra at være nomade til at være fastboende og omvendt.

 


EKSTRA FAKTA OM LØVEN


Dyrenes konge er ligeså majestætisk som den ser ud. En meget social kat med meget tætte familiebånd.

Løvinderne er dem der styrer familien, både når det kommer til pasning af unger og jagt. En flok betår altid af beslægtede hunner, hvorimod hanner drived væk efter 2-3 år.

En løveflok kan godt ledes af flere hanner, oftest brødre, som så deles om hunnerne. Det gør flokken meget stærkere i forhold til beskyttelse over for andre fremmede hanner.

25% af de løveunger der mister livet, er ofre for fremmede hanløver, der overtager en flok. Han vil dræbe alle ungerne. så hunnerne igen kan komme i brunst.

Generelt om løven


Løven er en af de fem store katte i slægten Panthera og et medlem af kattefamilien. Det er den næststørste nulevende katte art efter tigeren, hvor nogle hanner kan veje over 250 kg. Der findes vilde løver i det Afrika syd for Sahara og i Asien (hvor en truet bestand lever i Gir Forest National Park I Indien). Løverne forsvandt fra Nordafrika og Sydvestasien for mange år siden, men dog i historisk tid. Indtil slutningen af Pleistocæn, for omkring 10.000 år siden, var løven det mest udbredte landpattedyr efter mennesket. Den kunne findes i størstedelen af Afrika, igennem hele Eurasien fra det vestlige Europa til Indien, og i Amerika fra Yukon til Peru.

 

LEVEVIS:


I naturen lever hanner sjældent mere end 10 til 14 år, da de skader de pådrager sig ved konstant at slås med andre hanner væsentligt reducerer deres levetid. I fangenskab kan de leve i mere end 20 år. Løven opholder sig typisk på savannen og på græssletter, selvom de kan søge til bushen og skove. Løver er usædvanligt sociale dyr sammenlignet med andre katte. En løveflok består af beslægtede hunner og unger, samt en mindre gruppe halvvoksne hanner. Grupper af hunløver jager typisk sammen, og angriber normalt store hovdyr. Løver er øverst i fødekæden, og indgår som en vital del af økosystemet, selvom de også æder ådsler, hvis muligheden byder sig. Løver jager normalt ikke mennesker, selvom der har været eksempler på at det er sket.

 

JAGT & BYTTEDYR:


En løve skal ind på en afstand af max. 30 meter, før den kan igangsætte sin jagt på byttet. Er afstanden længere, er det dømt til at mislykkes.

Løver er kraftfulde dyr som oftest jager i koordinerede grupper og sniger sig ind på deres valgte bytte. De er dog ikke specielt kendt for deres udholdenhed – for eksempel er en løvindes hjerte kun 0,57 % af hendes kropsvægt (hannens hjerte er omkring 0,45 % af kropsvægten), hvorimod en hyænes hjerte er tæt på 1 % af dens kropsvægt. Derfor skal løverne være tæt på deres byttedyr før de starter angrebet – selvom de kan nå hastigheder på 80 km/t kan de kun gøre det over en kort spurt. De udnytter forhold som reducerer deres synlighed; mange drab finder sted i nærheden af en eller anden form for dække eller de sker om natten. De sniger sig ind på offeret indtil de når en afstand på omtrent 30 meter eller mindre. Typisk vil flere løvinder arbejde sammen og omringe byttedyrets flok fra flere sider. Når de har sneget sig ind på en flok, vælger de oftest det nærmeste dyr som mål. Angrebet er kort og kraftfuldt; de forsøger at fange offeret med en hurtig spurt og et afsluttende spring. Byttet dræbes oftest ved kvælning. Byttet kan også dræbes ved at løven omslutter dyrets mund og næsebor med sine kæber (hvilket også vil resultere i kvælning). Mindre byttedyr kan dog blot dræbes ved et hårdt slag fra en løves pote.

Løvernes byttedyr er hovedsageligt store pattedyr, specielt gnuer, impalaer, zebraer, bøfler og vortesvin.  Mange andre arter jages også, afhængigt af tilgængelighed. Disse omfatter normalt hovdyr som vejer mellem 50 og 300 kg såsom kudu, hartebeest, gemsbok og elanantiloper. Til tider kan de tage relativt små arter såsom Thomsongazeller eller springbukke. Løver som jager i grupper er i stand til at nedlægge de fleste dyr, selv sunde, voksne dyr, men de angriber generelt sjældent meget store byttedyr, såsom fuldvoksne giraffer, på grund af faren for at komme til skade.

 

Løven er en sårbar art, og bestanden i Afrika blev i løbet af de sidste to årtier af det 20. århundrede reduceret med 30-50 %. Løvebestande har svært ved at opretholde sig selv udenfor reservater og nationalparker. Selvom grunden til tilbagegangen ikke er fuldt forstået, så er tab af levesteder og konflikter med mennesker i øjeblikket de to største kilder til bekymring. Løver er blevet holdt i menagerier siden romerriget, og har været meget eftertragtede til fremvisning i zoologiske haver over hele verden siden slutningen af det 18. århundrede. Flere zoologiske haver samarbejder globalt i avlsprogrammer for den truede asiatiske underart.

 


 

Levetid:                        

10 - 15 år (20 år i fangeskab)

Drægtighed:

ca. 3,5 måned

Unger:

3-6 unger 

Vægt:

150 - 250 kg

Størrelse:

170 - 250 cm 

Jagt:

Enlige 17-19% / I flok 30-35%

ROSLEVPHOTO.COM - E-mail: info@roslevphoto.com - Telefon: 28 71 36 48 - web: www.roslevphoto.com