Roslevphoto.com

ØRERÆVEN

SAVANNENS LILLE HUND


Øreræven eller ørerhunden er et rovdyr som er i familie med hunden. Den lever på savannen i det østlige og sydlige Afrika. Arten adskiller sig fra andre hundedyr igennem sin tandmontering og sin føde som først og fremmest består af termitter. Øreræven danner mindre grupper af to til fem voksne individer og deres unger. Bestanden anses ikke som truet.


Denne art udmærker sig igennem sine vældige ører som er 12,5 til 13,5 cm lange. Hvis man ser bort fra de lange ekstremiteter, minder øreræven om en typisk ræv. Dyret er med en kropslængde på 46 til 61 cm og en stanghøjde på 30 til 40 cm, noget mindre end denrøderæv. Halen er typisk 23 til 34 cm lang.


Dækhårene er sorte med hvide spidser og cirka 5,5 cm lange.Fra lang afstand giver dyret derfor et gulbrunt til gråt indtryk. Ældre individer er normalt lysere end de unge. I hovedet forekommer sorte mønstre som minder om vaskebjørnens ansigtsmaske. Ørernes spids, benene og halespidsen er sorte. Hos nogle individer findes et længdegående sort strejf på ryggen.


Der findes 4 til 5 molare tænder i overkæben og 3 til 4 i underkæben på hver side. Disse tænder er delvis omdannede og svækkede som en tilpasning til føden. Den har 46 til 50 tænder. Ungernes mælketænder har derimod en udformning som er typisk for alle hundedyr.

Bagfødderne har fire tæer med 7 til 10 mm lange kløer.

EKSTRA FAKTA OM ØRERÆVEN


En fremragende jæger

Karakalen regnes desværre i dag for en truet dyreart, bl.a. på grund af menneskets intensive jagt på den. Karakalen har ry for at dræbe små lam - et ry, som den ikke helt har fortjent. I Indien er karakalen næsten udryddet.

Øreræven bliver, som stort set alle andre dyr på savannen, ofte offer for de større rovdyr som løver, leoparder og hyæner. Imod disse kødædere er deres eneste chance at flygte. Og specielt geparden kan meget let løbe den lille ræv op. 

Karakalen kaldes også en ørkenlos eller en fuglefænger, fordi den ofte ses springe op til 3 meter op i luften og fange en fugl. Det er den højst springende af alle nulevende katte. Den er et mindrerovdyr i kattefamilien, som typisk lever af mindre pattedyr og fugle.

Lidt mere om øreræven


Karakalen er tilpasset et liv i tørre sandområder, bl.a. har den meget brede poter med et ekstra hårlag, der giver den et godt afsæt i det løse sand. Den lever også på græssletter og savanner med let spredt vegation.


Karakalen er ekspert i at fange fugle. Med et samlet afsæt springer den flere meter op i luften og slår fuglene ned med poten. Den kan springe hele tre meter direkte op i luften. Karakalen slår fuglen ihjel ved at brække nakken på den. Karakalen lever ikke kun af fugle, men tager også smågnavere samt mindre antiloper.


Man ved næsten intet om karakalens sociale adfærd. Nogle mener, at den lever alene, andre mener, den lever parvis. Den er en af de få katte, der er dagaktiv og generelt mere aktiv end andre katte.Levetid:                        

10 - 12 år

Drægtighed:

62 - 81 dage

Unger:

1-2 unger (killinger)

Vægt:

12-19 kg / 8-13 kg

Størrelse:

70 - 91 cm / 62 - 75 cm

Habitat:

Afrika og Asien

Kønsmodne:

Når de er ca. 1 år gamle

ROSLEVPHOTO.COM - E-mail: info@roslevphoto.com - Telefon: 28 71 36 48 - web: www.roslevphoto.com