Roslevphoto.com

ZEBRAEN

SAVANNENS VILDE HEST


Zebraer er en underslægt i hesteslægeten.  De har karakteristiske hvide og sorte striber og lever i flokke på savanner i det centrale, sydlige og østlige Afrika De er kønsmodne efter 2½-3 år. Drægtighedsperioden varer omkring 12 måneder, hvorefter de får et enkelt føl med en vægt på ca. 30 kg. Føllet dier i ca. 1 år. De kan blive op til 25-30 år gamle. Zebraen er planteædere.


De lever i småflokke på op til ca. 16 medlemmer, 1 hingst  med hopper og deres føl. Når en hingst bliver kønsmoden, bliver den jaget ud af flokken af sin far. Hingste uden flok kan finde sammen i ungkarleflokke eller leve alene. Hingstene kan finde på at kidnappe hopper fra andre flokke, og unge hopper er mere tilbøjelige til at blive kidnappet end ældre hopper.


Med 6 underarter varierer almindelig zebra selvfølgelig i forhold til udseende og levevis sammenlignet med de 2 andre zebraarter.


Den almindelige zebra er 220-240 cm lang og vejer 175-385 kg. Stangmålet (højden over skulderen) er 120-140 cm.

Hingsten (hannen) er lidt større end hoppen (hunnen). Hingsten har også en tykkere hals end hoppen. Den kraftige hals beskytter mod bid, når hingstene slås.


Zebraen har en tæt hvid pels med sorte striber. Ikke to zebraer er ens – hver eneste zebra har sit eget personlige stribemønster, og zebraerne kan kende hinanden på striberne. Striberne svarer altså til vores fingeraftryk.

Striberne hos almindelig zebra er generelt smalle, men bliver bredere hen over bagpartiet. Den almindelige zebra kendes bl.a. på det relativt lille hoved og på, at der er skyggestriber i de hvide striber.

Grevys zebraen er den største af zebraerne. Den kan veje op til 450 kg og have en skulderhøjde på 150 cm. Den har smalle, sorte striber og tydelige, hvide spidser på ørerne.


Bjergzebraen er en lille zebra, der bedst kendes på, at de tætte tværstriber på ryggen fortsætter over bagpartiet helt ned over halen og danner en markant kontrast til de bredere, vandrette striber på baglåret.


Zebraen har et rigtig godt syn, både nat og dag. Øjnene sidder på siden af hovedet, hvilket giver den et stort samlet synsfelt. Zebraens hørelse er fantastisk og styrkes af de meget bevægelige ører. Smagssansen er eminent. Zebraer kan smage forskel i kvaliteten på græsset og derved sikre sig den mest næringsrige føde.

 EKSTRA FAKTA OM ZEBRAEN


Savannens vilde heste

Zebraen er et flokdyr og ses meget ofte sammen med andre græsædende arter på savannen. I perioden juli til oktober ses de sammen med ca. 1,5 million gnuer under den store vandring. Der ser man zebraer i tusindevis følge vandringen fra Tanzania til Masai Mara i Kenya.

Zebraen får 1 føl af gangen, som vejer ca. 30 kg ved fødslen. Føllet dier i ca. 1 år hos moderen. Hoppeføl forlader moderen, når de er 2 år gamle for at blive en del af et andet harem. Hingsteføl forlader moderen som 4-årige og danner en ungkarlegruppe sammen med andre unge hingste.

Der findes 6 underarter af zebraen og de varierer alle i både udseende og levevisi forhold til hinanden. Den mest almindelige er steppezebraen, som man ser på savannen. Den største art er Grevys zebra, som kun lever få steder i Afrika.

Lidt mere om zebraen


Zebraer er flokdyr ligesom andre hestearter. Zebraflokke kan blive rigtige store og består af et stort antal smågrupper eller haremmer på omkring 16 dyr med hopper og føl og med en hingst i spidsen.


Hingsten har to vigtige opgaver: at forsvare flokken mod løver og hyæner og at kidnappe unge, smukke hopper fra de andre grupper.

Hingsten er også far til alle føllene i gruppen. Tilbøjeligheden til at snuppe hopper fra andre grupper bringer hele tiden tilstrækkeligt nyt blod ind i gruppen, så indavl undgås. Blandt hopperne er der også et tydeligt hierarki, og det er den ældste hoppes opgave at føre gruppen på vandringerne.


Hingste uden harem lever i ungkarleflokke.


Inden for haremmet er zebraerne stærkt knyttede til hinanden. De er fælles om at holde udkig, de passer på føllene og svage medlemmer, og hvis lederhingsten dør, holder resten af gruppen sammen og bliver overtaget af en ny hingst. Hvis en af gruppens medlemmer bliver væk, vil de andre lede efter den i dagevis.


I tørketider visner græsset, og vandet forsvinder. Så vandrer zebraerne sammen med andre af savannens græsædere af sted på jagt efter frisk græs og vand. Selvom tusinder af zebraer er på vandring, holder medlemmerne i den enkelte gruppe sig tæt på hinanden.

Grevys zebra adskiller sig markant fra de andre zebraarters generelle sociale struktur, idet der ikke er samme faste tilknytning mellem dyrene, og hingstene er territoriehævdende.


Den almindelige zebra lever af alt, hvad der er grønt, især græs, men også urter, blade, knopper og kviste. Som de fleste andre af Afrikas græsædere foretrækker den kort, friskt græs, men da den også er i stand til at æde mere celluloseholdig plantevækst har den kunnet indtage et mere varieret udbud af levesteder. Ofte ser man almindelig zebra rykke ind som den første græsæder i et tættere bevokset område, hvorefter gnuer og gazeller følger efter.


Zebraen æder døgnet rundt, bortset fra midt på dagen, hvor det er allervarmest. Zebraen kan ikke umiddelbart optage næring fra planteføden. I stedet har den en lang blindtarm fyldt med bakterier, der omsætter planternes svært nedbrydelige cellulose til kulhydrater, som zebraen derimod godt kan optage – et klassisk symbiotisk forhold.


Zebraer hviner, skryder og vrinsker til hinanden. En stor del af zebraens kommunikation foregår dog med ”tegnsprog” i form af ansigtsmimik og de meget bevægelige ører.


Man ved ikke præcist, hvorfor zebraen har striber, men det bedste bud er trods alt, at det har noget med camouflage at gøre. Når zebraer færdes i flok, er striberne med til at opløse konturen af det enkelte dyr, så det er svært af se, hvor det begynder, og hvor det slutter. Derved forvirres rovdyrene, og zebraen kan undgå at blive ædt.


Levetid:                        

25-30 år.

Drægtighed:

12 måneder

Unger:

1 føl

Vægt:

Ca. 250 kg

Størrelse:

240 cm lang /125 højde

Habitat:

Central, syd og Østafrika

Kønsmodne:

2,5 - 3 år

ROSLEVPHOTO.COM - E-mail: info@roslevphoto.com - Telefon: 28 71 36 48 - web: www.roslevphoto.com